Anbefalinger

AEAs10 anbefalinger

  1. Start processen tidligt, lav en procesplan/milepælsplan og husk deadlines.
  2. Vores erfaring er, at de bedste cases bliver til i samarbejde mellem bureau(er) og kunde.
  3. Afklar med kunden om, I må offentliggøre data. Sådan undgår I at må trække casen ud af konkurrencen i sidste øjeblik.
  4. Overvej alle mulige effekter – Eksempelvis øget salg/omsætning, antal nye kunder, antal click, længden af ophold på websites, antal downloads m.fl.
  5. Dataindsamling er nøglen.
  6. Casens struktur, tydelighed og fortællermæssige ”drive” er med til at sælge casen.
  7. Gør casen åben og ærlig: Indrøm hullerne i stedet for at skjule dem.
  8. Økonometri og salgsmodellering kan hjælpe – men er ikke essentielt.
  9. Understreg den nye viden og læringsaspekterne i casen.
  10. Husk at korrekturlæse din case inden du indsender den – Vinder I trykker vi den nemlig i Reklamen til Eksamen.