Case

Help a small dane

Help a small dane

Help a Dane – i sommeren 2019 ”Help a Small Dane” – er blevet en ekstremt effektiv motor for formidling af meget informationstunge budskaber. Platformen har med stor kreativitet og stærke resultater udfordret grænserne for, hvordan man i fremtiden kan gå til oplysningskampagner indenfor sundhed. Den svære 3’er skulle vise sig at løfte performance på samtlige parametre og få danskerne til at blive (endnu) mere opmærksomme på at solbeskytte deres børn på solferien.