Case

Redefining Canon

Redefining Canon

Canon and the rest of the camera business has been in dire straits since the rise of the smartphones. This case shows how Canon reversed this trend from 2017 with a new strategy to make the brand relevant and aspirational once more. Needless to say, the strategy has reversed the downward trend and has made people both rediscover the emotional relevance of camera pictures and changed the perception of Canon.

Juryens Motivation

Gamle dyder udfordres til hver en tid, og indimellem må de give fortabt og bliver erstattet af nye. Andre gange mister de blot pusten for en stund, for så at komme stærkt tilbage – i en ny form, men bygget på samme fundament og baseret på samme værdier. Siden introduktionen af smartphones, er det – paradoksalt nok – gået tilbage for fotografiet, i hvert fald i klassisk forstand. Med små indbyggede kamaraer næsten altid i vores hænder, har vi aldrig taget flere billeder. Til gengæld har vi måske aldrig taget så få af de billeder, som ender i det album, der danner vores mindebank. Det er den virkelighed, der har ramt kameraproducenterne igennem de seneste 10 år og ikke alle har været lige hurtige til at nytænke og nyudvikle.

For Canon var situationen endog temmelig alvorlig, og sammen med Uncle Grey tog de udfordringen op. Med 3 kampagner var målet at gøre fotografering med kamera relevant for den yngre målgruppe, løfte nysgerrigheden og kreativiteten hos publikum og endelig at introducere Canons nye kamera for en målgruppe, der ikke så sig selv som ”tech-fotografer” – og da slet ikke i fotovest!

Casen viser, at ved nytænkt involvering af brugerne selv, lykkedes det at få redefineret ikke bare Canon, men hele konceptet fotografering, så rigtige billeder igen skal tages med et kamera. Med sikker hånd blev kampagneaktiviteterne forankret hos forhandlerne, en afgørende forudsætning for succes i salget. Det store engagement i begge målgrupper knækkede kurven og flyttede tilsammen udviklingen fra ”frit fald” til igen at være på ret kurs. Resultatet af salget for produktgruppen var intet mindre end index 180 og fra 2016 til 2018 opnåede strategien en ROMI på 4,4.

Juryen er imponeret over en solid case, der viser en modig og velgennemført kampagne med imponerende resultater, og ønsker stort tillykke til Canon og Uncle Grey.

Juryen