Case

Røgfri Fremtid /Fra forbud til folkesag

Røgfri Fremtid /Fra forbud til folkesag

Det lykkedes Røgfri Fremtid på rekordtid at normalisere det standpunkt, at der var brug for mere regulering i et land, der hader forbud og regulering. Den stendøde tobaksdebat blev genoplivet, samtalen blev drejet væk fra forbud, der blev skabt en folkesag, som politikerne kunne handle på, og tobakslovgivningen blev strammet markant. Det havde ”selv den mest optimistiske lungelæge ikke drømt om for blot få år siden”, som Politiken formulerede det i en overskrift.

Juryens Motivation

Kampagnen retter sig mod en af de målgrupper, der er absolut sværest at få fat i og med et budskab, som målgruppen slet ikke vil lytte eller forholde sig til.

Det er, efter juryens opfattelse, en flot og meget gennemarbejdet case! Den bidrager med mange gode vinkler og metoder, som kan bruges af andre som inspiration – ikke mindst er der tale om forbilledligt politisk arbejde.

Det lykkes at skabe en folkebevægelse mod rygestart, ikke for rygestop – hvilket i sig selv er en spændende drejning. En drejning, der er baseret på, at 85% ønskede en røgfri fremtid for deres efterkommere. Rygerne kunne ligefrem medvirke positivt i kampagnen – og blev ikke gjort til skurke. I stedet blev de inddraget i kampagnen på elegant vis; du skal gøre som jeg siger, ikke som jeg gør.

Kampagnens udfordring er klar, og man står overfor mange, negative konsekvenser, hvis ikke kampagnen lykkes. Valget om at vende dialogen “på hovedet” er fint og godt set, fordi derigennem gør man det legitimt at tale om, hvorfor man ryger, og hvad der får én til det. Og bevægelsen stopper ikke her. Det er en bevægelse, som rækker ind i fremtiden, bl.a. i kraft af, at de involverede partnere også har deres egne agendaer – og dermed kan være positive medspillere. Hertil kommer, at 87 ud af 98 kommuner kom med, og ligeledes lagde deres vinkel på tingene.

Juryen er specielt begejstret for kampagnens fire bølger. Talen, Nej, Tiden Flyver og Tak er elegant eksekveret – på sin vis ganske klassisk, men i kraft af, at partnernes egne initiativer blev trykket massivt nedefra og op, lykkedes det at gøre det lokale til en national bevægelse, som senere blev omsat til lovgivning.

Alt i alt en flot case, der skaber nye perspektiver i at bygge en bevægelse, og i udvælgelsen har juryen specielt lagt vægt på, at kampagnen på den korte bane opnåede at blive det mest omtalte emne ved folketingsvalget i 2019 – med konkret lovgivning til følge!

Så det er helt på sin plads at sige et stort tillykke med denne AEA-pris til kampagnen Røgfri Fremtid /Fra forbud til folkesag og dermed til & Co., Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Juryen