Case

Sov trygt

Sov trygt

Radon er en overset dræber, der ikke har den store bevågenhed. Det ville Realdania gøre noget ved.

Den overordnede vision med kampagnen var at reducere antallet af mennesker, der dør som følge af radonpåvirkning.

Dette skulle ske dels ved at øge kendskabet til radon og dels ved at øge antallet af solgte radontest. Med en treårig indsats lykkedes at mere end seksdoble antallet af bestilte radonmålinger årligt i forhold til tidligere.

Sov trygt.