AEA

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Kreativitet & Kommunikation
Organisationsform: Forening
CVR. nr.: 62969628
Adresse: St. Kongensgade 81b, 1264 København K
e-mailadresse: info@kreakom.dk
Telefonnummer: +45 33 13 44 44
Etableringsår: 01.04.1964

Betaling for tilmelding af cases samt køb af Reklamen til Eksamen

Betaling for billetter til awardhow
Billetter købes via www.aea.safeticket.dk
Safetickets handelsbetingelser er gældende for køb af billetter til AEA.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)
Fortrydelsesretten gælder kun køb af Reklamen til Eksamen.
Der er ingen fortrydelsesret på tilmelding af cases samt køb af billetter til awardshowet.

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

Det betyder, at når du har accepteret handelsbetingelserne og trykket køb på Reklamen til Eksamen, så kan du ikke fortryde købet.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)
Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb. Når du handler på www.aeaward.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Hvor og hvordan skal jeg reklamere?
Hvis du ønsker at reklamere, skal du henvende dig til Kreativitet & Kommunikation på mail info@kreakom.dk

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kreativitet & Kommunikation er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kreativitet & Kommunikation
St. Kongensgade 81b
1264 København K

CVR-nr.: 62969628
Telefon: 33 13 44 44
E-mailadresse: info@kreakom.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Kategorier af oplysninger

1) Navn
2) Telefonnummer
3) e-mailadresse
4) Bureaunavne
5) Bureauadresse
6) Mobilnummer
7) Billeder taget på aftenen

Formål

For at deltage i AEA, skal du tilmelde og indsende en case. I den forbindelse har vi brug for dine oplysninger for

Når du køber billet til AEA eller køber Reklamen til Eksamen, har vi behov for dine oplysninger for

Du indtaster selv alle dine oplysninger, i de forskellige flows hjemmesiden. Dette er en forudsætning for at kunne deltage i AEA og for at kunne købe billet til AEA samt købe Reklamen til Eksamen. Alternativt har en samarbejdspartner eller kollega indtastet dine oplysninger ifm. tilmelding af en given AEA case eller bestilling af billetter. Formålet med behandling af billeder fra aftenen er at kunne dele dem på sociale kanaler (Facebook, Twitter og LinkedIn) samt at kunne dele dem på aeaaward.dk og kreakom.dk. Billederne bruges ligeledes til pressedækning samt i relevante medier, som modtager udvalgte billeder.

Tilmelding af cases samt køb af Reklamen til Eksamen
Når du tilmelder din case(s) til AEA og/eller hvis du køber Reklamen til eksamen, anvendes Stripe som betalingstjeneste.
Vi har adgang til dit navn, bureaunavn, adresse, e-mail fra Stripe, når du har gennemført betaling, til brug for ovenstående formål.

Køb af billetter
Køb af billetter til AEA sker på hjemmesiden via Safeticket A/S.
Vi har adgang til dit navn, bureaunavn, e-mail og telefonnummer fra Safeticket A/S når du har gennemført betaling, til brug for ovenstående formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Oplysningerne behandles på baggrund af legitim interesse i varetagelse, administration og kommunikation af AEA, jf. art. 6, stk. 1, litra f.

Overførsel til tredjelande
Dine oplysninger behandles, men overdrages ikke, af modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Amazon og Stripe begge beliggende i USA. Amazone lagrer samtlige cases og Stripe varetager betaling af billetter og Reklamen til Eksamen. Det vil dog altid kun være idet du selv uploader en case og idet du indtaster dine oplysninger i Stripes modul på hjemmesiden og aldrig en selvstændig overførsel uden om disse funktioner fra os til dem.

Vi kan oplyse, at både Amazon og Stripe figurerer på Privacy Shield listen (læs mere her), hvilket er udtryk for en lang række virksomheder, som opholder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, jf. de europæiske databeskyttelsesregler. Derudover er der til orientering indgået databehandleraftaler med begge virksomheder.

Opbevaring af dine personoplysninger
Efter awardshowet, som typisk afholdes hvert år ultimo november, sletter vi de brugere inklusiv alle data og cases tilknyttet til disse, som ikke er blevet shortlistet eller har vundet.

Oplysninger registreret om vindende samt shortlistede cases, herunder kontaktinfo opbevares og danner grundlag et levende arkiv over de forskellig års vindere og shortlistede cases. Derfor slettes de som udgangspunkt ikke. Der dataminimeres dog i kontaktoplysningerne så vidt muligt.

Billeder bliver som udgangspunkt ikke taget ned af sociale medier og hjemmesider. Billederne dataminimeres løbende.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er anden version af Kreativitet & Kommunikations persondatapolitik skrevet december 2018.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Kreativitet & Kommunikation, info@kreakom.dk, +45 33 13 44 44. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her –http://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

– Dato

(*) Det ikke relevante udstreges