Om AEA

Hvad er AEA?

Advertising Effectiveness Award (AEA), blev uddelt første gang i år 2000. Betydningen af at vinde en af de ti priser, særligt Grand Prix’en, er støt steget igennem årene. Det ses tydeligt ved, at kvaliteten i de indsendte cases, konsekvent stiger år for år. Det samme gør interessen for AEA. En AEA Award øger værdiansættelsen af det enkelte bureau og deres medarbejdere.

AEA er inspireret af den britiske IPA Effectiveness Award, og har som hovedkriterie, hvorvidt en kampagne har udmøntet sig i et konkret, økonomisk afkast for annoncøren. AEA ser både på den kreative, originale idé og om markedsføringen har haft en økonomisk effekt på bundlinjen.

Mange års erfaring med AEA viser, at når både det innovative, originale og kreative, hænger sammen giver det en tydelig og positiv økonomisk effekt for annoncøren.

AEA har tre hovedmål:

AEA har samtidig som formål at sætte markedsføring i et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv. Derigennem skal erhvervslivet mindes om, at reklamer har en helt særlig evne til at opbygge stærke virksomhedsidentiteter og brands, i forhold til alle virksomhedens interesser. En disciplin der bliver stadig vigtigere i et mere og mere omskifteligt mediebillede, hvor forbrugere udviser en stigende kompleks adfærd og hvor loyalitet kun eksisterer over for produkter og virksomheder med det stærkeste brand.

I en tid, hvor shareholder-value står højt på virksomhedernes dagsorden, skal der for alvor fokuseres på den kreative kampagnes effekt. Reklame og kampagner er en betydningsfuld og central del af virksomhedens værdikæde, og AEA skal være med til at øge branchens anseelse og markedsføringens betydning for værditilvæksten hos kunden.

Ud over de ti priser uddeles også en særpris; Årets Markedsfører. Den uddeles til den virksomhed og marketingsdirektør som ekstraordinært investerer og prioriterer i kommerciel kommunikation. Det er udelukkende bestyrelsen i Kreativitet & Kommunikation, som beslutter hvem prisen skal tildeles.

Hvordan foregår det?

AEA udspringer af en ambition om at kvalificere og professionalisere dokumentationen af reklamernes effekt. Netop derfor sættes der store krav til deltagerne i forhold til det indsendte materiale. Deltagerne skal udarbejde en caserapport, der nøje dokumenterer, hvordan det enkelte arbejde har givet annoncøren målbare resultater for deres markedsføringsinvestering.

Forud for awardshowet har juryen gennemlæst alle de indsendte cases individuelt, inden de i fællesskab udvælger shortlisten og de ti vindere, herunder årets Grand Prix vinder.

AEA afholdes hvert år i slutningen af november, og byder udover uddelingen af de velfortjente priser, også på underholdning, faglige oplæg og ikke mindst en lækker middag.

Vi håber, at du og din virksomhed vil deltage.